Tourist places in Nanded district

Tourist places in Nanded district

( नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे)

5) Kandahar Fort

( कंधार किल्ला

( कंधार किल्ला

कंधार किल्ला या किल्ल्याचे नाव तेथील कंधार गावामुळे पडलेले आहे व हा खूप जुना किल्ला आहे

Kandahar Fort is named after the village of Kandahar and is a very old fort

(  नंदगिरी किल्ला ) 

4) Nandagiri Fort

4) Nandagiri Fort

The height of Nandagiri Fort is approximately 1188 feet

नंदगिरी किल्ला या किल्ल्याची उंची साधारणत 1188 फूट इतकी उंच आहे

(माहूरगड )

3) mahuragad

3) mahuragad

Mahurgarh is a very old temple of a goddess

माहूरगड एक देवीचे खूप जुने मंदिर आहे

(सहस्त्रकुंड धबधबा)

(सहस्त्रकुंड धबधबा)

2) Sahastrakund Falls

( सहस्त्रकुंड धबधबा हा एक नांदेड जिल्ह्यामधील खूप निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ आहे)

Sahastrakund Falls is a very scenic tourist spot in Nanded district

1) गुरुद्वार 

1) Gurdwara

1) Gurdwara

 गुरुद्वार हे नांदेड शहरामधीलच पर्यटन स्थळ आहे

Gurdwara is a tourist spot in Nanded city itself

अधिक माहितीसाठी खाली लिंक वर क्लिक करून पहा

Click on the link below for more information