purana mumbai chart पूर्णा मुंबई चार्ट माहिती व रिझल्ट

purana mumbai chart

intro नमस्कार मित्रांनो आपल्या पोस्टमध्ये स्वागत आहे या purana mumbai chart information in marathi पोस्टमध्ये आपण पूर्णा मुंबई चार्ट याविषयी संपूर्णपणे माहिती पाहूया यामध्ये जसे की पूर्णा मुंबईच्या रिझल्ट व याची आनालिसिस कशाप्रकारे करावी हे खालील प्रमाणे पाहूया

purana mumbai chart

purana mumbai chart

सट्टा मटक्याची सुरुवात कशी झाली purana mumbai chart start

पूर्णा मुंबई चार्ट आजचा रिझल्ट click click

पूर्वीच्या काळी भारत आणि पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी जेव्हा काही सुरुवातीच्या काळामध्ये रतन खत्री हे पाकिस्तान मधून

भारतामध्ये मुंबई येथे आले व त्यानंतर त्यांनी काही दिवसांनी अनेक कामे सुरुवात केली व त्यामध्ये त्यांना सक्सेस मिळाले नाही व

यांनी काही दिवसांनी मग मुंबई येथे मुंबई सट्टा मटका हा खेळ खेळायला सुरुवात केली व रतन खत्री जी हे सुरुवातीला लोकांचे

मटक्याचे आकडे घेत होती व पूर्वीच्या काळी यांनी लोकांना गोरगरिबांना चांगल्या प्रकारे मटका हा माहित करून दिला व

याच्यानंतर लोकांना यांची सुरुवात झाली लोकांना अर्थात गोरगरिबांना सुरुवातीच्या काळामध्ये यांनी हा मटका खेळायला सुरुवात

केली व यांना कधी ना कधी त्यांचेही पैसे मिळत व रतन खत्री सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑफलाइन ऑनलाईन पद्धतीने मटका याची

आकडी घेतली होती व त्याच प्रकारे काही भागांमध्ये तर या मटक्याला चांगलीच प्रतिसाद मिळाला तर काही भागांमधून यांना

प्रतिसाद मिळाला नाही पूर्वीच्या काळी रतन खत्रीजी हे जे काही दिवसभर आकडे घेतलेले ते संध्याकाळच्या टायमाला सात वाजता

याचा रिझल्ट दाखवण्यासाठी ते संध्याकाळच्या टायमाला कुठेही शहरांमध्ये निघून जात होते व अशावेळी रतन खत्री ची आठ वाजले

की कुठेही रस्त्यामध्ये थांबत होते व अशा ठिकाणी थांबायचे की जिथे की गर्दीचे अर्थात लोकांचे येण्या-जाण्याची ठिकाण असायची

व अशा ठिकाणी थांबल्यावर रतन खत्री ची आपल्या गाडीच्या बोनेटवर कॅट ठेवत होती व त्या कॅट मधून येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींन

main purana mumbai chart

ते रोखत होत असत व अशावेळी ते त्या व्यक्तीला रोखून असे म्हणायचे की या कॅट मधून एक आकडा तुम्ही निवडा व त्या मधून तो

व्यक्ती तो आकडा काढायचा तो आकडा रतन खत्रीजी हे प्रसिद्ध करून द्यायचे व व पूर्वीच्या काळी तुम्ही असे पाहिलेच असेल की व

तुम्ही आजही पहात असाल की संध्याकाळच्या आठ वाजायच्या टायमाला नेट किंवा मोबाईल हे चालत नाही याचे कारण तुम्हाला

अनेकांनाही समजून आले असेल व अनेकांनाही समजून नसेल आले व याचे एकमेव कारण म्हणजेच की हेच आहे ते म्हणजेच की हा

मटका सट्टा मटका याचा रिझल्ट या टायमाला दाखवल्यामुळे संपूर्णपणे लोक आपला मटका हाल लावलेला चा रिझल्ट

पाहण्यासाठी ऑनलाईन येऊन आपल्या मोबाईलद्वारे किंवा कॉल द्वारे किंवा नेटवर्किंग मधून चेक करण्याचा प्रयत्न करत असत व

अशावेळी कधी कधी नेटवर्क फुल जाम व्हायचे त्यामुळे कॉलिंग लावणे व नेटवर्क चालणे ह्या टायमाला नेटवर्कची स्पीड कमी

व्हायची व अशातूनच रतन खत्री जी हे मटक्याचे आकडे सांगत होती असे करत नव्हते की रोज एकाच ठिकाणी जात नव्हते व त्यांचा

संध्याकाळचा टाईम रोज बदललेला असायचा व ते आज या ठिकाणी गेले तर उद्या मुंबईतील दुसऱ्या ठिकाणी जायचे व असे

करूनच ते मुंबईमध्येच फिरून आपल्या मटक्याचा आकडा काढत होते व आज-काल ऑनलाईनच मटक्याचा आकडा काढला

जातो कुठेही फिरून काढला जात नाही व तुम्ही मुंबई मटका पाहायलाच असेल की याचाही ऑनलाईन रिझल्ट काढला जातो आज

काल ऑनलाईनच मटका लावला जातो व तुम्ही आजकाल पहात असाल की मुंबई मटका असो किंवा कोणताही मटका असो याचा

रिझल्ट लावायचा असेल तर ऑनलाईन काही ॲप द्वारे किंवा नेटवर्कद्वारे लावले जातात अशा प्रकारे ही ही मटक्याची आता मुंबई

सट्टा मटका याची सुरुवात भारतामध्ये व मुंबईमध्ये झाली व मुंबईमध्ये झाल्यामुळे सर्वात मेन मुंबई सट्टा मटका अर्थात मुंबई चार्ट

पॅनल असेही नाव त्यांना पडले

purana mumbai chart result click

सट्टा व मटक्याची गोरगरिबांना कशी लालच लागली


पूर्वीच्या काळी कमी पैशांमध्ये लोक कोणतेही हाताला जे काम मिळेल ते दिवसभर करत होते व अनेकांची परिस्थिती खूप हलवलेली

असायची अशावेळी लोक काय करायचे गाववाले आपले गाव सोडून मुंबई पुणे अशा मोठ्या मोठ्या सिटी मध्ये कामानिमित्त जायचे

व काहीही खूप परिस्थिती बेकार असल्यामुळे ते दिवसभर मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी कुठेतरी झोपडी मध्ये

राहून आपला उदरनिर्वाह करत असेल व अशावेळी काय व्हायचे की यांचे दिवसभर मूलमजुरेने काबाड कष्ट करून कमवलेले पैसे

हे पैसे रात्रीच्या वेळी चोर चोर त्या गोरगरिबाच्या झोपडी मध्ये घुसून त्यांचे संपूर्णपणे पैसे हिसकावून घेत असत व अशावेळी त्या

गोरगरिबांकडे व जे कोणी दिवसभर आपला हातगाडा चालवून मोलमजुरी करून पैसा जमवत असत अशा रोज लोकांना रस्त्यावर

जिथे कुठे जागा मिळेल तिथे झोपावे लागत असत व अशावेळी त्यांचे असे छोटे रात्रीच्या वेळी खिशामध्ये मारून पैसे घेऊन जात

असत काळी अशा गोरगरिबांना एक मुंबई मटका अर्थ सट्टा मटका हा एक खेळ माहीत झाला यामध्ये हे गोरगरीब आपले काही

जेवढे पैसे येतील दिवसभर काम करून मिळवलेले पैसे हे त्या मुंबई सट्टा मटका यामध्ये ते कोणत्या ना कोणत्या मटक्याच्या

आकड्यावर अनेक आकड्यावर ते थोडे थोडे पैसे लावून देत असत व यामध्ये असे होऊन जायचे की रोजच्या वेळी त्या

satka matka purana mumbai chart

गोरगरिबांच्या मटका लावल्यावर त्या मटक्यावाला त्यांना चिठ्ठ्या देत असत व गोरगरीब त्याची त्या आपल्या खिशामध्ये ठेवत असत व

याची त्या का दिल्या जातात कारण की दुसऱ्या दिवशी आपला आकडा आला तर त्या चिठ्ठीनुसार तिची ती दाखवून आपले पैसे घेता

येत होते व यावरून अशा गोरगरिबांचा एक फायदा झाला की रात्रीच्या काळी चोर येणारा त्याला काय माहित यांनी आता मटका

लावला तर कोणत्या खिशामध्ये व कोणती चिठ्ठी उद्या त्याची तिचा आकडा येईल हे सांगताच येत नव्हते त्यामुळे चोरांची प्रमाण कमी

झाले व अशा मुळे काही तरी जे गोरगरीब आहे ते रोज मटक्यावर पैसे लावायचे व यावरून असे व्हायचे की त्यांचे पैसे ते रोजच्या

रोज संपूर्णपणे आकडे लागत नव्हते पण एखादा आकडा लागला तर त्यांचे पैसे त्यांना परत मिळत होते संपूर्णपणे किंवा काही काळी

असे व्हायचे की त्यांचे त्यांना पैसे मिळायचे व याच्या व्यतिरिक्त अनेक काही त्यांना अर्थात शिल्लक पैसे त्यांना मिळून जायचे चांगल्या

प्रकारे पैसे कमवू लागले व गोरगरीब हे सुरुवातीला आनंदाने खेळू लागले व त्यांनाही एक सवयच लावून गेली व त्यामधून त्यांचा

चांगल्या प्रकारे ही फायदा झाला त्यांचे पैसेही सुरक्षित राहिले व कधीकाळी त्यांनाही पैसे शिल्लक येऊन जात असे अशाप्रकारे त्या

मोलमजुरी करून खाणाऱ्या गोरगरिबांना जीवालाही सुरक्षा झाली कारण की चोर हा पैसे घ्यायच्या वेळेस पैसे नाही दिले तर मारत

असे मुळे त्यांच्याही जीवाला सुरक्षा मिळाली व त्यांचे पैसे सुरक्षित राहिले व कधीकाळी त्यांचे पैसे वाढून मिळू लागले अशाप्रकारे

गोरगरिबांना ही एक सवयच लागून गेली अर्थात मुंबई सट्टा मटका यांची सवयच लावून गेली

जुन्या काळामध्ये लोक मटका कसा खेळत होते


पुरवीकाळी कोणतेही ऑनलाइन ऑफलाइन असे. मार्ग मटक्यासाठी उपलब्ध नव्हते अशा काळी लोक मटका हा मनोरंजनासाठी

खेळत होते व दैनंदिन आपल्या जीवनामध्ये रोजचा रोज कामे तर चालूच आहे पण एक दिवस कोणता तर खेळ व एक वेळ कोणता

तर खेळ आपण खेळा पाहिजे अशा वेळी लोक आपले पैसे लावण्यासाठी अर्थात कोणत्यातरी एका चिठ्ठीवर पैसे लावायचे सर्वात

पहिले एक मटका घेतला जातो व चिठ्ठ्या बनवल्या जातात व त्याची त्यावर अनेक आकडे लिहिले जातील व त्यामध्ये त्या आकड्यावर

लोकांना पैसे लावायचे सांगत व त्या चिठ्ठ्या त्या मटक्यामध्ये टाकून चांगल्या प्रकारे हलवले जात होते व यावरून असे होऊ लागले

की त्यामध्ये तो मटक्यामध्ये चिठ्ठ्या टाकून संपूर्णपणे हलवले यानंतर एका कुणांना अलगद त्या मटक्यामध्ये हात घालून एक चिठ्ठी

काढायचे सांगत व तिची ती काढून ती खोलली जात होती संपूर्ण व्यक्ती समोर व त्याची तीवर ज्यांनी कुणाचा नंबर निघालेला आहे व

ज्यांनी कोणांनी त्या आकड्यावर पैसे लावलेले आहे व त्याचा आकडा आहे व तो व्यक्ती विजयी झाला असे समजत होते व त्या

विजय झालेल्या व्यक्तीला जो काही इनाम अर्थात पैसे असेल ते त्या व्यक्तींना दिले जात असत व अशा प्रकारे पूर्वीच्या काळी

इंटरनेटच्या सुविधा नसल्यामुळे अशाच प्रकारे लोक ऑफलाईन पद्धतीने व पूर्वीच्या सांस्कृतिक पद्धतीने हा मटका सट्टा मटका

खेळला जातो

कल्याण मुंबई चार्ट आजचा रिझल्ट

मटका आज कसा खेळला जातो


यामध्ये आजच्या ऑनलाईन सोशल मीडियाच्या जगामध्ये सट्टा मटका हा खूप फेमस झालेला आहे व मुंबई चार्ट सट्टा मटका याची किंग रतनजी खत्री यांना मानले जाते व रतनजी खत्री यांना अनेक वेळा पोलिसांनी अटक केली व अशावेळी नंतर मटका हा खेळ असा सट्टा मटका खेळ याच्यावर बंदी घातली आणि हा खेळ संपूर्णपणे भारतामध्ये बंद केला व याच्यानंतर मुंबईमधील रतन खत्रीजी हे पोलीस ठाणे म्हणून सुटका झाली व त्यानंतर परत त्यांनी हा मुंबई सट्टा मटका चालू केला व आजच्याही काळामध्ये अर्थात चालू घडामोडी मध्ये मुंबई मटका अर्थ सट्टा मटका मोठ्या प्रमाणामध्ये खेळला जातो हा एक प्रकारचा इंलिगल खेळ आहे तरीही आज लोक खेळतात हा एक प्रकारचा जीवाच खेळ आहे व तरीही लोक यामध्ये पैसे लावून करतात तर काहीजण यामध्ये खूप पैसे लॉसही होतात व आजच्या काळामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मटका हा खेळला जातो यामध्ये काही सोशल मीडियावर वेबसाईट आहेत या मटका रिझल्ट व आकडे लावण्याचा यावरूनच उपयोग केला जातो

निष्कर्ष

धन्यवाद मित्रांनो तुम्हाला पोस्ट वाचल्याबद्दल व तुम्हाला ही मुंबई सट्टा मटका व पूर्ण मुंबई चार्ट याविषयी माहिती मिळाली असेल तर नक्की तुम्ही तुमच्या मित्राला मटका खेळणाऱ्या अशाच मित्राला माहिती पाठवू शकता किंवा मुंबई मटका याचा इतिहास आपल्या भारतामध्ये कशाप्रकारे सुरुवात झाली याच्याविषयी आपण या पोस्टमध्ये माहिती पाहिलेली आहे व ही माहिती खूप इन्फॉर्मेशन आहे अशीच माहिती तुमच्या कोणत्याही फ्रेंडला पाहिजे असेल तर ही माहिती नक्कीच पाठवू शकता व आम्ही लिहिलेला हा लेख कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट मध्ये लिहून सांगा व आमच्याकडून चुकीचा शब्द आलेला असेल तर या लेखांमध्ये तुम्ही आम्हाला तोही शब्द आवर्जून नक्की सांगा म्हणजेच की आम्हालाही त्या शब्दात सुधारना करून घेता येईल व चांगल्या प्रकारे पोस्ट परत तुमच्या समोर हजर करता येईल धन्यवाद तुमचा असंच सपोर्ट राहू दे

purana mumbai chart

Leave a Comment